Преместване на офис

Ако сменяте Вашето офис помещение с друго, може да се доверите на нашите хамали. Разполагаме с професионално подготвени кадри и товарни превозни средства за преместване на малки и големи офис помещения като за тази цел Ви гарантираме:
 - бърз и качествен демонтаж и монтаж на мебели и оборудване
 - отлично пакетиране на Вашето имущество и вещи
 - професионално преместване и транспортиране до новия офис
 - естетично подреждане на мебелите и оборудването на новото място
 - оперативност, бързина и прецизност в цялата дейност с минимална ангажираност на Вашето време

Нашата цел е да запазим Вашата продуктивност като се погрижим за всеки детайл от преместването на Вашите служители и имущество.
Доверявайки се на нашия екип, Вие ще получите услуги, които отговарят на Вашите изисквания, защото знаем, че няма по-добра реклама от професионално свършената работа и коректното отношение към клиента.

ОГЛЕД  
  
Реална оценка на този тип преместване се извършва само след направа на предварителен оглед  и запознаване с най-малките подробности около бъдещите дейности по пренос и транспорт на имущество.
Дългогодишната ни практика е показала, че огледът е единственият начин да се даде точна и ясна цена на предоставените от нас услуги. Огледът не Ви ангажира по никакъв начин с ползването на нашите услуги и е напълно безплатен. Той спомага да се изключат евентуални недоразумения относно Вашето преместване, изпълнителят да се запознае със  степента на трудност на услугата, да прецени нужния ресурс от хора за товаро-разтоварване, хамали и транспорт. 
Огледът Ви предоставя възможност да се запознаете директно с хората, на които ще поверите преместване и транспорт на Вашето имущество.
Критерии за оценка на този тип преместване са:
 -  количеството и параметрите на преместваните обекти
 -  вид, брой и качество на използваните опаковъчни материали, който Вие сте избрали като кашони, стреч фолио, аеропласт
 -  специално опаковане на техника и апаратура,  компютри, монитори, факсове 
 -  демонтаж, монтаж и опаковъчни дейности на офис-оборудване, бюра, секции, рафтове
 -  преместване на метални шкафове, сейфове, предмети с голям обем или тегло
 -  наличие или липса на асансьор, количество етажи
  Предлага се ценова оферта, включваща всички услуги, избрани от Вас.

ЕТАПИ

 - Свържете се с нас и направете запитване за това, с което можем да Ви бъдем полезни във връзка с Вашето преместване.
 - Уговорете безплатен оглед в удобно за Вас време.
 - Представяне на Нашата оферта.
След одобрение на офертата, се съгласува подробен план за действие, насрочва се ден за изпълнение на поръчката, уговаря се час за започване, информират се лицата.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
 - Изпълнение на офертата съобразно договорените услуги и условия.
Доставка на опаковъчни материали, кашони, опаковане, демонтаж, пренасяне, транспорт, монтаж, разопаковане и подреждане, разчистване и извозване на непотребните опаковъчни материали.
При необходимост от промяна на предварително договорените условия следва съгласуване от двете страни. 

НАЧИН на ПЛАЩАНЕ

При липса на възражение от страна на фирмата Възложител по изпълнение на преместването, следва разплащане между страните.
След приключване на работата се подписва приемно-предавателен протокол, с който се констатира изрядността на изпълнението и сумата за заплащане. В писмения договор между страните е описан начинът на плащане. Заплаща се левовата равностойност на сумата записана в договора като крайна цена за извършената от фирмата Изпълнител услуга /преместване и транспорт/.
Плащането се извършва в брой от фирмата Възложител след издаване на фактура /касова бележка/ от фирмата Изпълнител.

Наша основна цел са Вашето спокойствие, удовлетвореност 
и опазване на имуществото Ви при преместване и 
транспортиране.


Офис

За повече информация свържете се с нас!

Офис

Направете Вашето запитване тук!

Изпрати
Офис
Офис
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg